W ramach projektu „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński – obraz Krajny” powstało kolejne narzędzie promocji gminy Kamień Krajeński – cyfrowa Izba Historyczno-Regionalna w Kamieniu Krajeńskim http://www.izbapamieci.kamienkr.pl/izba/tour.html

Izba Historyczno-Regionalna powstała w 2010 roku z inicjatywy Kamieńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Okazją do jej utworzenia były obchody 650-lecia nadania praw miejskich Kamienia Krajeńskiego. Umieszczono ją w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, która objęła opieką zgromadzone eksponaty. W Izbie Historyczno-Regionalnej zgromadzono eksponaty użytkowe. Znaleźć tutaj można sprzęty używane w pracach gospodarskich, ale również wyposażenie domu, jak na przykład zabytkowe drzwiczki do pieca kaflowego czy termofory. Obejrzeć w niej można zbiory pochodzące z wykopalisk prowadzonych na terenie gminy, które wypożyczone zostały z Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Część eksponatów pochodzi z kącika historycznego, które znajdowało się w niedziałającej obecnie Szkole Podstawowej w Orzełku. Izba Historyczno-Regionalna to małe muzeum miasta i gminy. Dzięki niej pamięć o historii regionu nie zaginie i kolejne pokolenia będą mogły z nią obcować.

W ścisłej współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną powstała strona internetowa www.izbapamieci.kamienkr.pl, która umożliwia odkrycie pamiątek, zabytkowego wyposażenia zgromadzonego izbie regionalnej. Zasoby zgromadzone w Izbie Historyczno-Regionalnej w Kamieniu Krajeńskim zostały przeniesione do wirtualnego świata.

Przygotowanie projektu strony było wieloetapowe. W pierwszej kolejności zlecona została usługa fotograficzna, w ramach której Pan Szymon Szwochert udokumentował ok. 100 eksponatów.

Następnie zostały one opisane przez Panią Dorotę Kortas-Punder (Dyrektor Biblioteki), która otrzymała dodatkowe wsparcie merytoryczne od Pana Władysława Dobbera (Prezes Kamieńskiego Towarzystwa Kulturalnego) oraz Pani Hanny Atamańskiej (nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Krajeński; tłumaczenia opisów na język niemiecki). Z pewnością bez zaangażowania mieszkańców przygotowanie strony byłoby niemożliwe.

Wykonawcą strony jest firma Anna Baryła Dream White.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

logotyp mały

 Przykładowe zdjęcia eksponatów (fot. Szymon Szwochert)

foto 6

foto 9

foto 65

foto 75

foto 96