Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r.  zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz.1238) wraz załącznikiem. Wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszej informacji. Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności (KRUS GSOL-9/07/2023) należy zawsze dołączyć do wniosku, a formularz wniosku (KRUS GSOL-10/07/2023) dołączają jedynie osoby, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmówił wydania zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia.

Do pobrania:

  1. Sołtys_Oświadczenie o niekaralności
  2. Sołtys_Oświadczenie wnioskodawcy i świadków
  3. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
  4. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa (Excel)

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy