Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana jest inwestycja pn. „Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński”.

Wykonawca (P.P.U.H. HURT TRANS-KAWIKO) wykonał już prace obejmujące:

  • budowę ul. Długiej i Kusocińskiego (wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej) o łącznej długości ok. 230mb;

1

  • budowę ul. J. Matejki (wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej) - ok. 260mb i oraz chodnika na ul. S. Wyspiańskiego (ok. 195m);

2

  • przebudowę drogi wewnętrznej w Dąbrówce (ul. Spokojna) o dł. ok. 235m (nawierzchnia z kostki betonowej).

3

Pozostały do wykonania drogi w Dąbrowie oraz w Małej Cerkwicy (planowo do IV 2024 r.).

Wartość kontraktu opiewa na 3 714 980,52 zł, w tym promesa BGK 3 529 231,49 zł (95%).

Bez tytułu