W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków we wsi Pamiętowo gm. Kęsowo, wojewoda kujawsko-pomorski wydał rozporządzenie wyznaczające obszar zapowietrzony oraz zagrożony.

Ograniczeniami objęto:

STREFA ZAPOWIETRZONA (3 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków):

Miejscowości: Zalesie, Trzciany, Wałdowo, Wilkowo, Teklanowo

STREFA ZAGROŻONA (10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków) w Gminie Kamień Krajeński są to: Kamień Krajeński, Dąbrówka, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Radzim

strefa

Hodowcy drobiu powinni:

- przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem,
- przechowywać paszę i ściółkę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem
- karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

>>Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

ulotka