W ubiegłym tygodniu (20.09.2022 r.) mieszkańcy osiedla bloków w Dużej Cerkwicy spotkali się w świetlicy wiejskiej  z projektantką - mgr inż. arch. Kornelią Żywicką z Chojnic, która przedstawiła koncepcje zagospodarowania boiska w Dużej Cerkwicy.

Podczas konsultacji przedstawiono dwa warianty zagospodarowania gminnej działki sąsiadującej z budynkami wielorodzinnymi, która dotychczas służyła jako boisko piłkarskie. Teren ten zyska nowe funkcje. Wydzielone zostanie m.in. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna, strefa zadaszonych ławostołów z miejscem do grillowania. Znajdą się tam również utwardzony plac do wydarzeń integracyjnych, miejsca postojowe, rabaty. Będzie to idealny przystanek dla rowerzystów zmierzających np. na Czarną Górę w Dąbrówce (miasteczko rowerowe, stojaki, stacja napraw rowerów). Dzięki nasadzeniu krzewów i drzew owocowych powstanie miejsce na kształt ogrodu sąsiedzkiego. Część potrzeb została zgłoszona przez mieszkańców podczas spotkań w lutym br.

Ponad godzinne spotkanie zaowocowało ciekawymi uwagami i chęcią mieszkańców do udziału w zagospodarowaniu tego terenu.

Prace projektowe zakończą się w IV kwartale br., co pozwoli na przygotowanie zadania do realizacji w 2023 r.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Koncepcja/wizualizacja:

wersja 2 4

wersja 2 1