Z przyczyn losowych punkt szczepień w WDK w Płociczu zostaje przeniesiony z Wiejskiego Domu Kultury do budynku Szkoły Podstawowej w Płociczu. Godziny szczepień 16:00- 18:00.