Tablica informacyjna, modernizacja drogi w Dąbrowie

W 2020 r. Gmina Kamień Krajeński zawarła z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości 0,600 km, w obrębie geodezyjnym: Dąbrowa dz. nr 52/2 oraz część dz. nr 88/3 i 109”.

pasek logotypów 19.2

Gmina Kamień Krajeński zakupiła dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim sprzęt multimedialny, który pozwoli im na realizację ciekawych i nowoczesnych działań kulturalnych dla mieszkańców i turystów.

poziom kolor

W przyszłym roku kolejne sołectwo wzbogaci się o nowoczesne miejsce do aktywności społecznych i kulturalnych.

poziom kolor

Gmina Kamień Krajeński pozyskała środki unijne na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wąskiej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim”.