plakat informacyjny

Dnia 28 stycznia 2022 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Piotra Gustyna podpisał z Prezesem Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Władysławem Szylingiem umowę o powierzenie grantu na projekt pn. „Klub Młodzieżowy w Radzimiu”.

Wojciech Głomski i Ireneusz Witkowski w świetlicy wiejskiej w Radzimiu

Wykonawca rozbudowy świetlicy wiejskiej (PHU WITEX Ireneusz Witkowski) zrealizował dla Gminy Kamień Krajeński inwestycję o wartości 278 857,94 zł brutto. W efekcie obiekt powiększył się o ok. 47m2. W nowej przestrzeni znalazło się miejsce na aneks kuchenny i toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Sala główna stała się przestronna i jasna.

plakat projektu Klub Seniora w Kamieniu Krajeńskim

Dzisiaj (14.09.) w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych w celu dostosowania budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 na potrzeby utworzenia Klubu Seniora.

Dobudowana część świetlicy w Radzimiu

Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”.