komunikat dotyczący wyłączenia oświetlenia ulicznego

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim informuje, że do odwołania we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Kamień Krajeński oświetlenie uliczne będzie czasowo wyłączane w godzinach 23:00 – 04:00.

Powyższe spowodowane jest znacznym wzrostem cen energii elektrycznej.

Na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach ćwiczeń Obrony Cywilnej, testowania sprawności systemu SWA oraz uczczenia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2022r. o godzinie 17:00 na terenie województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Konkursy grantowe w LGD NASZA KRAJNA

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zdjęcie promujące artykuł

Termin na złożenie wniosku o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” upływa z ostatnim dniem listopada. Wnioski złożone do końca sierpnia ZUS rozpatrzy najpóźniej 30 września. Jeśli wniosek nie będzie zawierać błędów, to wypłata środków nastąpi zdecydowanie szybciej.  Raz w roku rodzicie i opiekunowie mogą otrzymać po 300 zł na każdego ucznia w wieku do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek odpowiednio 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.