Dotacje na utylizację azbestu w 2022 r.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kamień Krajeński, w roku 2022.

Logo programu Cyfrowa Gmina

Złożony w grudniu ubiegłego roku wniosek o przyznanie grantu na projekt „Cyfrowa Gmina” został zaakceptowany.

logo promujące artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 30.12.2021 r. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”