Zdjęcie promujące artykuł

Przedsiębiorcy, którzy w związku z trwającą wojną na Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składki, mogą skorzystać z oferowanej przez ZUS pomocy w spłacie należności.Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty, a w wyjątkowych przypadkach po spełnieniu określonych warunków umorzenie. O wsparcie przedsiębiorcy mogą zwrócić się doradców ds. ulg i umorzeń, dostępnych w każdej placówce ZUS. Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta oraz jego możliwości finansowych. Pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można także porozmawiać telefonicznie lub online podczas e-wizyty. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na zus.pl – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zdjęcie promujące artykuł

Od 1 marca 2022 r. zmienia się kwota graniczna, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. „500 plus dla niesamodzielnych”. Teraz to 1772,08 zł, od marca 1896,13 zł. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Grant PPGR akceptacja wniosku gminy

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że wniosek Gminy Kamień Krajeński w konkursie Granty PPGR został zaakceptowany (umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana).