Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2021-2036” w dniach od 08.09.2021 r. do 28.09.2021 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/ oraz Portalu Informacyjnym Miasta i Gminy pod adresem: https://portal.kamienkr.pl. Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.09.2021 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

zdjęcie promujące artykuł

zdjęcie promujące artykuł

Tucholskie centrum kształcenia ogłasza nabór na BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY w zawodzie PSZCZELARZ w zakresie kwalifikacji prowadzenie produkcji pszczelarskiej (ROL.03). Czas trwania kursu: 3 semestry (1,5 roku). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (2 razy w miesiącu, zajęcia w soboty i niedziele; istnieje możliwość zakwaterowania w internacie). Kwalifikacyjny kurs kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Pozytywny wynik egzaminu nadaje tytuł zawodowy PSZCZELARZA zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (612302). Ukończenie kwalifikacyjnego kursu w zawodzie pszczelarz pozwala na ubieganie się o dotacje unijne. Zajęcia praktyczne odbywają się w pasiekach w regionie (wymiana doświadczeń). Opieramy się o wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 16.08.2021 R. Nr konkursu LGD: 2/2021