zaproszenie

Zapraszamy wystawców do czynnego udziału w Dożynkach Powiatowo-Gminnych, które odbędą się 2 września 2023 r. na placu szkolnym w Zamartem oraz do promocji swoich usług, produktów podczas Święta Plonów.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie pt. "Potrawy z krajeńskiego eko-ogródka" został przedłużony do 10 lipca 2023 r.

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału.

To prawdziwy przełom w zakresie usług cyfrowych dla naszych klientów. Udostępnienie usługi konta organizacji sprawia, że teraz z e-Urzędu Skarbowego mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Dzięki kontu organizacji w e-US organizacja może już szybko i wygodnie:

  • wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US,
  • składać pisma do Krajowej Administracji Skarbowej,
  • bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
  • złożyć zawiadomienie ZAW-NR,
  • przeglądać swoje dane rejestracyjne,
  • korzystać z innych funkcjonalności, które będą udostępniane w serwisie.

Ważna zmiana dla właścicieli pojazdów. Od 1 lipca powraca termin 30 dni na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego oraz na zgłoszenie sprzedaży bądź zakupu pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Zmiana jest związana z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. - Dz. U. poz. 1118). Termin 30-dniowy na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy oraz na zgłoszenie sprzedaży bądź zakupu pojazdu zarejestrowanego w Polsce obowiązywał w naszym kraju przed pandemią. Kara za przekroczenie terminu 30 dni na zgłoszenie zbycia/nabycia lub rejestracji, wynosi od 200 do 1000 zł.

autor: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg,