logo programu Polski Ład

Ogłoszenie postępowania zakupowego nr 3/2023 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn. "Duża Cerkwica, Kościół p.w. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem".

Od 1 stycznia 2024 r.  osoby z niepełnosprawnością, którym wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyda decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające. Będzie je przyznawać i wypłacać ZUS. Starania o świadczenie wspierające należy zacząć od złożenia wniosku do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Jednak aby osoba z niepełnosprawnością mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony odpowiednim orzeczeniem- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak co roku emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze przekazane zostaną także osobom, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia.