przymrozki

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w związku z wystąpieniem strat spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – PRZYMROZKI WIOSENNE w 2023 r., Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał komisję ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych ww. zjawiskiem.

konkurs dla KGW

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z siedzibą w powiecie sępoleńskim pn. "Potrawy z krajeńskiego eko-ogódka". 

ogłoszenie o naborze wniosków

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w terminie od 22.05.2023 r. do 02.06.2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.