zdjęcie promujące artykuł

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, mogą jeszcze wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej. Upływa on 11 stycznia 2021 roku. Osoby, które mają już przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, nie muszą robić nic. ZUS sam przeliczy im świadczenie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Zdjęcie przedstawiające demontaż eternitu

 2019r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz Skarbnik Miasta i Gminy Kamień Krajeński podpisali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu umowę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: - „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński”, w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020.

Brak prądu-plamowane prace serwisowe

Obszar Kamień Krajeński w dnia: 2020-12-08, w godzinach: 8 gru 10:00 - 8 gru 13:30 Orzełek 85, od 92 do 96, oraz 200, Kamień Krajeński ul. Chojnicka 19, i przyległe.