nabór na szkolenia

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zaprasza mieszkańców gminy Kamień Krajeński do udziału w projekcie "Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową".

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) - zostało 13 miejsc.

logo NASZA KRAJNA i UE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 30.04.2022 r.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

przygotowanie raportu o stanie gminy

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego przystąpił do opracowania raportu o stanie Gminy Kamień Krajeński za 2021 r.

Schronisko w Dąbrowie dla potrzebujących z Ukrainy

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie Gmina Kamień Krajeński włączyła się w pomoc naszym Sąsiadom. Mając w dyspozycji Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dąbrowie, podjęliśmy decyzję o udostępnieniu obiektu osobom potrzebującym. Na miejscu przeprowadzono konieczne prace konserwatorskie oraz gruntowne porządki, aby nasi Goście czuli się w Schronisku jak najlepiej.