Podziękowanie za wieloletnią pracę dla Ireneusza Bony, Dyrektora MGOK

 W związku z zakończeniem pracy zawodowej na stanowisku Dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Wojciech Głomski złożył wyrazy uznania i podziękowania za lata sumiennej i zaangażowanej pracy.
„Wyrażamy wdzięczność za podejmowane inicjatywy, zorganizowane wydarzenia i spotkania oraz za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kultury w Gminie Kamień Krajeński. Życzymy zdrowia, pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów oraz zamierzeń. Niech pogoda ducha i pasja towarzyszą Panu nieustannie w nowym okresie życia” - brzmią życzenia złożone przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.

logo promujące artykuł

27 stycznia 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Celem jest promowanie wśród naszych świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści, jakie - zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 - niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.

zdjęcie promujące artykuł

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus, muszą pamiętać o terminowym złożeniu dodatkowych dokumentów rozliczeniowych. Termin ten mija 10 i 15 lutego. Z Małego ZUS plus obecnie korzysta ponad 341 tys. osób, najwięcej w województwie mazowieckim, wielkopolskim oraz śląskim. Województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na 8 miejscu w kraju. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

zdjęcie promujące artykuł

Pół miliona emerytów i rencistów z województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze w lutym otrzyma z ZUS-u wraz z PITem ulotkę „Nie daj się oszustom!”. Materiał przygotowała bydgoska policja. Wszystko po to, by informacja jak chronić się przed oszustami, gdzie szukać pomocy, trafiła do seniorów z naszego województwa. W 2018 roku Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska i Komendant Głównym Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Ulotka to jeden z wymiernych efektów tego porozumienia.