logo promujące artykuł

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

PSZOK

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w dniu 3 i 8 lutego 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Ministerstwo Cyfryzacji od 2016 r. umożliwiło składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet (gov.pl). Realnym i istotnym kłopotem w skorzystaniu z tej usługi jest uzyskanie przez wnioskujących poprawnego zdjęcia biometrycznego, które spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kreator zdjęć do dowodu rozwiązuje ten problem.

 Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w dniu 1 lutego 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.