informacja

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w dniach od 16.11.2022 r. do 02.12.2022 r. można składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach od Gminy Kamień Krajeński.

Logo Stowarzyszenia Nasza Krajna

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w związku z trwającymi pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla perspektywy finansowej UE 2021-2027, serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące analizy potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru i wyznaczenia celów strategii oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju.

Szanowni Mieszkańcy!

W ostatnich tygodniach mierzyliśmy się z awariami oświetlenia ulicznego, które spowodowane były między innymi zmianą czasu. Wszystkie zgłoszone przez Państwa awarie zostały usunięte. Do usunięcia części awarii niezbędne jest włączenie oświetlenia ulicznego w dzień, tak by wykonawca realizujący umowę mógł skutecznie podjąć działania. Dziękujemy Państwu za czujność i zgłaszanie awarii do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim. Liczmy na dalszą owocną współpracę.

 


Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
Wojciech Głomski

Informacja o dodatku dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, tzw. podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania.

Podmioty te muszą dopełnić obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.